Venituri eligibile

 • Salarii obţinute de cetăţeni români sau străini pe teritoriul României ( inclusiv munca în acord, sporuri fixe înscrise în contractul de muncă, bonuri de masă sau normă de hrană)
 • Salarii şi venituri complementare obţinute de cetăţenii români în străinătate
 • Indemnizaţie de creştere a copilului
 • Pensii-privind limita  de vârstă şi indemnizaţii obţinute în urma unor legi speciale, anticipate, obţinute de la casa de pensii cu caracter de permanenţă, obţinute de cetăţenii români/străini în România/ străinătate
 • Activităţi independente-activităţi comerciale (exemplificative dar nu limitative, contracte prestări servicii, contracte/convenţii civile) sub condiţia vechimii de minimum 3 luni la actualul loc de muncă şi minimum 12 luni vechime totală în muncă
 • Venituri obţinute de persoanele care practică profesii liberale-profesii pentru a căror exercitare sunt necesare autorizaţii, licenţe, acreditări speciale sau sunt reglementate prin legi speciale: notari, avocaţi, medici, farmacişti, experţi contabili, contabili autorizaţi, auditori financiari, arhitecţi, designeri, consultanţi fiscali, traducatori autorizaţi,practicieni în insolvenţă, executori judecătoreşti,informaticieni,s.a.
 • Venituri obţinute de persoane care practică profesii liberale în sistem, normă de venit-angajaţi în domeniul IT
 • Drepturi de autor
 • Contract de mandat, agent asigurări sau comision
 • Indemnizaţii de conducere sau cenzori
 • Contracte de management/indemnizaţii obţinute de administratorii Societăţilor Comerciale
 • Chirii
 • Venituri obţinute de personalul tehnic navigant
 • Venituri obţinute de personal navigant conex-inclusiv angajaţii vaselor de croazieră
  • Documente necesare
   • Contract de imbarcare sau alte forme de contracte asimilate acestora
   • Recomandare din partea angajatorului din care sa reiasa venitul incasat
   • Contractede imbarcare sau alte forme de contracte asimilate acestora, aferente anului anterior
 • Venituri provenite din dividente
  • Documente necesare
   • Contract/convenţie prestări servicii
   • Adeverinţa de venit pentru ultimele 3 luni, dacă este cazul
   • Declaraţie de înregistrare fiscală (formular 070)/declaraţie privind impozitul reţinut pe veniturile sub regim de reţinere la sursa ( declaraţia 205) / decizie de impunere pentru plăţi anticipate cu titlu de impozit ( formular 260)/ alt document justificativ de la Administraţia Financiară
   • Adeverinţa detaliată de la angajator/plătitor de venit pentru anul anterior pe 12 luni/declaraţia privind veniturile realizate în anul anterior (formular 200)/adeverință de venit eliberată de Administraţia Financiară